Meddelande från länsstyrelserna


Meddelande:

Vad är Fiskekartan.se?
Fiskekartan.se är Länsstyrelsernas gemensamma register för fiskevårdsområdesföreningar. Via en digital karta kommer gränserna att visas för samtliga Sveriges fiskevårdsområden och vissa andra privata fiskevattenupplåtare.

I den digitala kartan ska det vara möjligt att klicka för att få kortfattad information om området. Den digitala kartan ska också vara möjlig att för andra att dela vidare och visa upp genom sina webbsidor, t.ex. Fiskevattenägareförbundet, kommuner, länsstyrelser, fiskekortsbutiker online m.fl.

De uppgifter som kommer att synas i kartan är:
 • Föreningsnamn
 • Länk till eventuell hemsida
 • Länk till eventuell fiskekortsförsäljning online
 • Kontaktuppgifter till en utvald kontaktperson
 • Om båtramp finns
 • Om båtuthyrning finns
 • Vilka arter som fiskas mest
 • Övriga arter
 • Djupkartor
 • Om handikappanpassat fiske finns
 • Om fiske är gratis för barn och ungdomar
 • Om kräftfiske upplåts till allmänheten
Länsstyrelsen har digitaliserat och kvalitetssäkrat gränser för fiskevårdsområden genom att använda underlag från beslut om bildande, stadgar och förrättningskartor. Fiskevårdsområdena själva har också haft möjlighet att granska och lämna synpunkter på materialet.

Om du behöver ytterligare information hänvisas till: fiskekartan@lansstyrelsen.se